%%BREAKDANCE_HEADER_DEPENDENCIES%%

PoC решения на Hytera – незабавна радиокомуникация с натискане на PTT в GSM мрежата

HYTERA POC SOLUTIONS – PUSH-TO-TALK OVER CELLULAR | INTEGRA-A

Какво представлява РоС?

РоС решението обединява бързината на радиостанциите с възможностите на GSM смарт телефоните! Имате радиостанция, която използва мрежата на Вашия GSM оператор и следователно не Ви е необходимо да кандидаствате за честота или да изграждате собствена радио мрежа, ако местата, на които Ви е необходима радио връзка са много отдалечени едно от друго – с натискането на РТТ на Вашето РоС устройство можете да се свържете с индивидуален ползвател или да повикате цяла група от ползватели, които да Ви чуват едновременно. Радиостанциите РоС могат да се използват навсякъде, където има покритие Вашата GSM мрежа.

Също така с радиостанциите РоС можете да увеличите покритието на Вашата собствена DMR или TETRA радиомрежа – където покритие има Вашата мрежа, работите на нея, а където няма – работите в GSM мрежата на Вашия оператор – такъв модел е PDC680, който работи както в DMR, така и в LTE. Освен съвремененни Android смарт телефони, имате радиостанции, които ползват позициониране, диспечерска програма, групи, спешни повиквания и всички функции, достъпни за цифровите радио системи. Комуникацията между устройствата е с високо ниво на криптиране. PDC680 е влаго и ударо-устойчив модел, за работа в тежки условия.

HYTERA POC SOLUTIONS – PUSH-TO-TALK OVER CELLULAR | INTEGRA-A
HYTERA POC SOLUTIONS – PUSH-TO-TALK OVER CELLULAR | INTEGRA-A
Можете да се абонирате към платформата Hytalk на Hytera и получавате:
  • • Гласова комуникация
  • • Указател на достъпните абонати
  • • Незабавни съобщения
  • • Позициониране
  • • Видео стрийминг
  • • Мрежово диспечиране
  • • Централизирано управление на мрежата
  • • Запис

Категория:

„Our radios work even when everything else stops.“

Integra-A ltd. has been working on the Bulgarian market since 1993. We import, install and support systems for radio communication and internal company security.

The creation of this website was implemented under project No. BG-RRP-3.005-2452-C01 “Solutions in the field of information and communication technologies and cyber security in small and medium-sized enterprises”, financed by the Economic Transformation Program under the National Recovery and Sustainability Plan.

2024 © Integra-a. All rights reserved. Created by ND SOFT

%%BREAKDANCE_FOOTER_DEPENDENCIES%%