Глобалният производствен център на HYTERA

HYTERA e първата компания, която въвежда Industry 4.0 интелигентен завод в PMR индустрията, с което постига оптимизация на ресурсите, предсказуема поддръжка, намаляване на процесите, извършвани от човек, а така също и повишена производителност, подкрепена от силно автоматизиран производствен процес и система за научно управление на производството.

През 2021 година над 1.3 милиона професионални радиостанции са изпратени от глобалния производствен център на HYTERA по целия свят!