Нова CashBack програма от YAESU

Нова CashBack програма от YAESU | Integra-a

Име:  
Специално за радиолюбители 2022
Дати:
До 30 септември 2022
Модели:
FT-DX101MP – €100/ £85
FT-DX101D – €100/ £85
FT-DX10 – €100/ £85
FT-5DE – €60/ £50

Както обикновено, формулярите за участие трябва да бъдат изпращани на сайта:
https://yaesucashback.co.uk