PoC решения на Hytera – незабавна радиокомуникация с натискане на PTT в GSM мрежата

POC РЕШЕНИЯ НА HYTERA – НЕЗАБАВНА РАДИОКОМУНИКАЦИЯ С НАТИСКАНЕ НА PTT В GSM МРЕЖАТА | INTEGRA-A

Какво представлява РоС?

РоС решението обединява бързината на радиостанциите с възможностите на GSM смарт телефоните! Имате радиостанция, която използва мрежата на Вашия GSM оператор и следователно не Ви е необходимо да кандидаствате за честота или да изграждате собствена радио мрежа, ако местата, на които Ви е необходима радио връзка са много отдалечени едно от друго – с натискането на РТТ на Вашето РоС устройство можете да се свържете с индивидуален ползвател или да повикате цяла група от ползватели, които да Ви чуват едновременно. Радиостанциите РоС могат да се използват навсякъде, където има покритие Вашата GSM мрежа.

Също така с радиостанциите РоС можете да увеличите покритието на Вашата собствена DMR или TETRA радиомрежа – където покритие има Вашата мрежа, работите на нея, а където няма – работите в GSM мрежата на Вашия оператор – такъв модел е PDC680, който работи както в DMR, така и в LTE. Освен съвремененни Android смарт телефони, имате радиостанции, които ползват позициониране, диспечерска програма, групи, спешни повиквания и всички функции, достъпни за цифровите радио системи. Комуникацията между устройствата е с високо ниво на криптиране. PDC680 е влаго и ударо-устойчив модел, за работа в тежки условия.
POC РЕШЕНИЯ НА HYTERA – НЕЗАБАВНА РАДИОКОМУНИКАЦИЯ С НАТИСКАНЕ НА PTT В GSM МРЕЖАТА | INTEGRA-A
POC РЕШЕНИЯ НА HYTERA – НЕЗАБАВНА РАДИОКОМУНИКАЦИЯ С НАТИСКАНЕ НА PTT В GSM МРЕЖАТА | INTEGRA-A
Можете да се абонирате към платформата Hytalk на Hytera и получавате:
  • • Гласова комуникация
  • • Указател на достъпните абонати
  • • Незабавни съобщения
  • • Позициониране
  • • Видео стрийминг
  • • Мрежово диспечиране
  • • Централизирано управление на мрежата
  • • Запис