Интегра-А: Проекти

През изминалите 30 години сме изпълнили много проекти за голям брой клиенти:
 • Държавни силови структури
 • Военни и полицейски поделения
 • Държавни и общински институции
 • Служби за аварийна безопасност
 • Спасителни служби
 • Охранителни фирми и СОТ компании
 • Производствени структури
 • Строителни фирми
 • Летища и пристанища
 • Банки и застрахователни компании
 • Фирми в добивната промишленост
 • Транспортни фирми
 • Молове и големи магазини
 • Радиолюбители и радиолюбителски клубове
 • Телевизии
 • Екологични организации
 • Учебни заведения
 • Лечебни заведения
 • Ресторанти, хотели и развлекателна индустрия
 • Спортни клубове

„Нашите радиостанции работят, дори когато всичко друго спре.“

Интегра-А ЕООД работи успешно на българския пазар от 1993 година. Внасяме, инсталираме и поддържаме системи за радиокомуникация и вътрешна фирмена сигурност.

Създаването на тази интернет страница е реализирано по проект № BG-RRP-3.005-2452-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран от Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

2024 © Integra-a. Всички права запазени. Създадено от ND SOFT