%%BREAKDANCE_HEADER_DEPENDENCIES%%
“ИНТЕГРА-А” ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 | INTEGRA-A
“ИНТЕГРА-А” ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 | INTEGRA-A

“ИНТЕГРА-А” ЕООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“
03.06.2023 г.

На 02.06.2023 г. “ИНТЕГРА-А” ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Общата стойност на проекта е 18 000,00 лв., от които 100% е безвъзмездно финансиране от МВУ.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Категория:

„Нашите радиостанции работят, дори когато всичко друго спре.“

Интегра-А ЕООД работи успешно на българския пазар от 1993 година. Внасяме, инсталираме и поддържаме системи за радиокомуникация и вътрешна фирмена сигурност.

Създаването на тази интернет страница е реализирано по проект № BG-RRP-3.005-2452-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран от Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

2024 © Integra-a. Всички права запазени. Създадено от ND SOFT

%%BREAKDANCE_FOOTER_DEPENDENCIES%%